Roveraspiranter

Informasjon til roveraspiranter

Før man kan bli Rover må man gjennom en aspirantperiode som roveraspirant.
Roveraspirantene skal i løpet av tiden som roveraspiranter både vise seg verdige tittelen «Rover» og få en smakebit på hvordan livet som rover er. Man kan ikke bli Rover før man er fylt 16 år.

Aspirantperioden
Aspirantperioden skal vare fra fire til seks måneder. Aspirantperioden begynner etter at man er ferdig som vandrer. Det vil (for de aller fleste) si etter at man er ferdig på ungdomskolen. Hva aspirantene skal gjøre i aspirantperioden er til dels hemmelig. Aspirantene får kravene i papirform når aspirantperioden begynner. Når alle oppgavene er løst, er aspiranten klar for roveropptak. Noen uker vil det legges opp til å jobbe med aspirantoppgaver sammen med roverne, mens noen oppgaver må aspirantene ta initiativ til selv.

Etter aspirantperioden blir det arrangert Roveropptak. Dette er en “utfordring” der aspirantene (som gruppe) skal vise at de kan klare seg på egenhånd ute i naturen, samt løse de utfordringene som eventuelt måtte komme. Roveropptak holdes en gang hver vår. Går aspiranten glipp av opptaket, må vedkommende vente på neste års opptak.

De som gjennomfører og “består” roveropptaket blir rovere med rett til å bære grønne skulderklaffer på speiderskjorten.

De som gjennomfører aspirantperioden, men velger å ikke gjennomføre/består roveropptaket blir vanlige rovere (kan ikke bære grønne skulderklaffer)