SMS-varsling

Brukerveiledning for SMS-varsling
SMS tjenesten for 1.Søgne Sjø fungerer slik at den enkelte selv må melde seg på for å få sms-varsling fra ønsket gruppe(r). Kostnaden for tjenesten betales av mottaker og koster kr 1,- pr. sms. Denne måten å gjøre det på forenkler vårt arbeid betraktelig, da vi slipper og håndtere telefonlister siden det er opp til den enkelte å melde seg på/av for å motta de sms-ene man ønsker.
Vi prøver å sende så få meldinger som mulig, slik at dette ikke skal koste for mye for den enkelte. Det er kun ved korte frister sms-varsling blir brukt, ellers legges informasjon på hjemmesiden.

Vi har 5 forskjellige meldings-grupper:
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Ledere

Man melder seg på ved å sende “speideren (gruppe)” til 2077

Man melder seg av ved å sende “speideren (gruppe) stopp” til 2077

Eksempel for gruppen “stifinner”:
For å melde seg på sendes det en SMS med “speideren stifinner” til 2077.
Du vil da få en SMS tilbake som forteller at du nå er meldt inn i gruppen stifinner, og tjenesten koster kr 1,- pr. melding.

For å stoppe tjenesten sendes det en SMS med “speideren stifinner stopp” til 2077.
Du vil da få en SMS tilbake som forteller at du er utmeldt fra gruppen.

Har man behov for å få informasjon fra flere grupper må man melde seg på i de respektive grupper.