Hva er speiding?

Hva er speiding?
Du våkner plutselig av at vannet drypper i ansiktet. Det er helt mørkt, likevel aner du soveposene til de andre rundt deg i snøhulen. Utenfor er det kuldegrader. Inne i hulen er det godt og varmt.
Dette er speiding.

Alle er tause, ingen sier noe. Du har nettopp fortalt ting om deg selv som du aldri tidligere har sagt til noen. Likevel er du trygg, for rundt bålet har du venner som setter pris på deg.
Dette er speiding.

De fleste som ikke er speidere kjenner speidingens form; aktivt friluftsliv og trening i ulike ferdigheter. Få har tenkt over at speiderbevegelsens innhold går dypere enn dette, og få vet hva speiderarbeidet har å gi til barn og voksne.

Speiding er vennskap
Vennskap er utgangspunktet for skapende kontakt mellom mennesker. Ekte vennskap er kanskje en mangelvare i dagens samfunn. Det gjelder mellom kamerater og mellom folkeslag.
Toleranse går ut på to ting: At du forstår andre (og spesielt de som er annerledes enn deg), og at du godtar deres rett til å være annerledes.
Vennskapet krever at du aktivt stiller opp og gjør hva du kan for å hjelpe og støtte din venn. Mange gode vennskap har startet i speiderpatruljen – vennskap som har holdt livet ut. Vi tror vilkårene i speideren for å utvikle og holde på vennskap er bedre enn i de fleste andre organisasjoner.

Speiding er friluftsliv
Friluftsliv er å oppleve. Du får oppleve nærhet til naturen og til venner. Varmen fra bålet og luften av skog, bål og nykokt kakao eller kaffe etter arbeidet med å slå leir. Friluftslivet er både en ramme og om speiderarbeidet og en aktivitet av stor selvstendig betydning. Aktivitetene spenner vidt, fra lek og idrett i nærmiljøet og korte turer i kjent terreng, til barske overnattinger i snøhule og kanopadling i fråtsende elvestryk. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om naturen og holdninger til miljø- og resursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver. Alt sammen mens vi har det spennende og moro.

Speiding er praktisk viten
Det speiding handler om er i stor grad at teori omsettes i praksis gjennom læring ved egenaktivitet. Du får muligheten til å prøve å feile og prøve igjen. Når du lærer gjennom å gjøre, får du også trening i selv å finne løsning på problemene. Evnen til å se sammenhenger og forstå årsaker er to viktige elementer, ikke bare i løsning av praktiske problemer, men også i lederskap gjennom praktisk erfaring og samarbeid i en patrulje utvikles også evne til å løse konflikter mellom mennesker. Poenget med speiderarbeidet er ikke å utvikle speider tekniske eksperter. Det er å utvikle mennesker som er i stand til å forvalte og forberede mulighetene som ligger hos en selv, hos andre og i samfunnet.

Speiding er livskvalitet
Alle bærer vi i oss et sett av verdioppfatninger som er et resultat av påvirkning og av personlig utvikling.
Speiderbevegelsen har langt på vei definert hva den oppfatter som sentrale verdier: vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar selvstendighet, respekt for naturen og den kristne tro.
Livskvalitet skapes når vi klarer å realisere disse verdiene til grunnleggende holdninger som vises i praktiske handlinger. Vi tror at ved å utvikle våre speidere til trygge og selvstendige personer, yter vi også et bidrag til å skape en bedre verden. Mennesker som har personlig overskudd og trygghet, vil også kunne delta i andre menneskers utvikling og i utviklingen av fellesskapet.
Det er livskvalitet.