Speiderloven

Speiderloven – Speiderløftet – Speiderbønnen

Dette kan man vel kalle speiderens moralske og etiske kart og kompass. Speiding skal være gøy men det skal også formidle noen verdier og regler for speideraktivitetene, de er sammenfattet her.

Speiderloven

1 En speider er åpen for Gud og hans ord
2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre
3 En speider er hjelpsom og hensynsfull
4 En speider er en god venn
5 En speider er ærlig og pålitelig
6 En speider kjenner naturen og verner om den
7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre
8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker
9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv
10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker

Speiderløftet

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud,
hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Speiderløftet avlegger du når du er ferdig med aspiranttiden og skal opptas som speider. Som aspirant lærer du om speiderloven og speiderløftet, og får et innblikk i hva det vil si å være speider.
Det å avlegge speiderløftet betyr å love å gjøre hva du kan for å leve etter det ideal speiderloven er.

Speiderbønnen

Kjære far i høye himmel
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Speiderbønnen er en bønn om hjelp til å leve opp til speiderlovens ideal. Vi ber Gud om hjelp til å være speidere, og speiderbønnen gir uttrykk for hvordan vi ønsker å leve. Speiderbønnen ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.