Invitasjon til Gruppeting Årsmøte 2023

Speiderleder   8th January 2023   Comments Off on Invitasjon til Gruppeting Årsmøte 2023

Tid: Onsdag 25. januar 2023 kl: 18:00-20:30
Sted: Gamle kommunestyresal, Innbyggertorget på Tangvall, Søgne
Hvem: Alle medlemmer i 1. Søgne Sjø som er fylt 12 år.

Grunnet begrenset med sitteplasser er det påmelding til Amalie Hamre på telefon 98448791 innen mandag 23. januar.
Saker til eventuelt må meldes inn til Amalie Hamre på mail: amalie@rypeveien.no innen mandag 23. januar.
Årsmelding, regnskap 2022, budsjett 2023 og andre sakspapirer vil bli delt ut i papirform under selve årsmøtet.


http://www.1sognesjo.no/wp-content/uploads/2023/01/invitasjon-Gruppeting-2023.docx