Båtførerprøve for vandrere (frivillig)

Tangvall ungdomsskole onsdag 29/3 kl 15. Begynner med kjapp repetisjon og orientering om gjennomføringen. Deretter eksamen. Avgift må være betalt og man må ha med telefonen som er oppgitt når man betalte for å få passord når man logger på.
Det er helt frivillig om man ønsker å ta prøven, og man må være fylt 14 år.

Før prøven avlegges må deltakerene registreres og betale eksamensavgiften.
Når du får spørsmål om telefonnummer er det svært viktig at det er telefonen du har med deg på prøven ettersom du får en kode tilsendt når du skal ta prøven.

Hvordan melde deg opp til båtførerprøven på nett:
Før du tar eksamen må du melde deg opp og betale eksamensavgiften til norsk test.
Meld deg opp til båtførerprøven på sidene:
https://båtførerregisteret.no
Ha klart fødselsnummer, betaling / kontonr  og foto til å laste opp.

Krav til bilder som skal brukes på Båtførerbeviset:

1. Fotoer kan være i svart/hvitt eller i farger.
2. Fotoet må tas rett forfra.
3. Øynene skal være åpne og klart synlige. Hår skal ikke dekke øynene.
4. Det er tillat med briller forutsatt at øynene vises klart.
5. Det er tillat med religiøse hodeplagg forutsatt at alle detaljer skal vises klart.
6. Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene. Ansiktet skal oppta 70%-80% av bildet.
7. Munnen må være lukket.

Har du problemer eller lurer på noe, ta gjerne kontakt med Kay på tlf 94807800 (eksaminator)