Gruppeting utsatt til 28/2

Mange ledere har meldt forfall og vi mangler en del opplysninger for å gjøre ferdig budsjettforslag.
Vi velger derfor å utsette gruppetinget til 28/2. Tinget avholdes i kantina på NOV – Høllen vest – kl 18.
Saker som ønskes behandlet bør meldes til gruppestyret i god tid.
Geir Harbak.