Seilaser i sommer for stifinnere og eldre

Vi registrerte på møte i vår hvem som ville delta på seilaser uten at det var bindende påmelding. De som registrerte seg da har førsteprioritet hvis det blir fullt. Hvis du ikke er på lista men vil være med så gi beskjed til speider@tekmek.no før du betaler.

For å få med alle låner vi også Listerskøyta østover og Dykkerbåten vestover.

Etter leiren er det god plass og ledere – og muligens foreldre – kan få plass. Ta kontakt om ønskelig.

Påmelding skjer som vanlig ved innbetaling til kontoen innen 6/6.

Vennligst gi beskjed til speider@tekmek.no hvis du har meldt interesse og ikke skal være med.

På tur østover 21. eller 22. juni til 25. juni er prisen 500 kr og vi har følgende på lista;

Anne May, Julie Sordal, Nora, Sølve, Anton, Torkel, Ina, Jan Otto, Aron, Amalie, Daniel, Maria, Silja, Torbjørn, Sofie, Margit, Geir Hamre, Signe

Vestover 25/6-30/7 (leirstart) er prisen 1000 kr og vi har følgende på lista;

Torkel, John Truls, Thomas S, Filip, Bjørn, Jan Otto, Anton, Geir Hamre, Tora, Margit, Signe, Daniel, Sølve, Steinar, Julie S, Silja, Amalie, Torbjørn, Ina.

På denne turen blir det fullt, og alle må regne med at minst en av dagene blir i dykkerbåten.

Sørover er prisen 600 kr. Her er det god plass. Vi seiler fra leiren lørdag 7/7 og er hjemme 10. eller 11. juli. Hvis noen ønsker å følge resten av båtene østover er det fullt mulig hvis vi har skippere som vil være med. Dette avklares underveis.

Geir Hamre, Ina, Jan Otto, Daniel, Julie Sordal, Sander, Torbjørn, Signe, Amalie og Sølve. Steinar kjører dykkerbåten med dykkere ombord.

For spørsmål kontakt Steinar eller Geir Hamre både før og under leiren.

Minner om at det er muligheter for støtte til turen hvis man har det trangt økonomisk. Kontakt ev. Geir Harbak for mer info.

Steinar