Venteliste

Speiderleder   1st August 2018   No Comments on Venteliste

Dette er en mail til de 41 som står på venteliste for å komme inn i speideren i Søgne.

Søgne Sjø har valgt å ikke ha mer enn ca 20 i hver av aldersgruppene for å kunne gi et godt tilbud uten å slite ut lederne.
Dette gjelder spesielt for administrative oppgaver og vedlikehold av baser og utstyr. Vi har bra med ledere som vil gjøre praktisk speiding med ungdommene.
Det er nesten ingen som slutter i speideren slik at nye plasser blir for 2. og 3. klassinger som begynner som småspeidere.
I år tar vi inn 6 småspeidere fra ventelisten inklusive barn av aktive ledere, og blir da 22 småspeidere.
På grunn av opprykk er det i høst 26 stifinnere og vi tar ikke inn stifinnere.
Vi tar inn to vandrere i år slik at det blir 19 i den gruppa.
Vi setter pris på at dere vil inn i speideren, og dere må gjerne fortsette å stå på venteliste, så kanskje det dukker opp muligheter etterhvert.
Hvis det ikke er aktuelt med speiding lenger ber vi om å få beskjed (med fullt navn) slik at vi får ryddet listene våre i løpet av etpar dager. speider@tekmek.no
6 små, to vandrere og en leder får tilbud om medlemsskap rundt helgen. Hvis noen takker nei går vi til nestemann på lista.
De som ikke får plass vil få beskjed før skolestart.
Fortsatt god sommer!
For gruppestyret
Steinar Monsen