VIKTIG info om landsleiren NORD 2017 med påmelding!

Bindende påmelding til landsleiren må skje med innbetaling av 2500 kr pr person til konto 3090.11.20532 senest 26 januar. Restbeløp innbetales før 30 mars.

VIKTIG! Merk innbetaling med “NORD stifinner/vandrer/rover/leder og fullt navn + Fly opp/ned” (om speideren skal bestille fly opp, ned eller begge veier) Eks. NORD rover Ole Olsen + fly opp og ned
Flyprisen er usikker, men fly bestilt ved påmelding koster mellom 1500 og 2000 kr hver vei pr person. Total pris pr prs blir da 6600 kr minus sponsing fra gruppa med ca 1000 kr.  Dvs max 5500 kr å betale pr. person Husstandsrabatt for husstandsmedlem nr 3. Flypris samt inntekter fra evt dugnader underveis som er øremerket leiren vil være avklart innen 30/3. Det er også mulig å bestille fly selv på det åpne markedet.
Vi er for mange ledere som vil være med. Kun ledere med konkrete oppgaver får hel eller delvis utgiftsdekning. Dette avklares på gruppetinget 25/1.

Rovere og alle voksne som skal være med (og ikke har levert) må levere politiattest så fort som mulig og senest innen 30/3. Her er bruksanvisningen for hvordan du søker om politiattest http://www.speiding.no/politiattest/?side=skjema  Følgebrev som skal fylles ut og være med i søknaden kan lastes ned her (følgebrev). Når du mottar attesten skal den sendes til post@1sognesjo.no

For evt spørsmål kontakt Steinar eller møt på gruppetinget i kantina til NOV i Høllen vest onsdag 25/1 kl 18. Alle velkommen!
Gruppestyret.
Info om landsleiren finnes blant annet på følgende steder: