Mer info om Nord 2017

På juleavslutningen samt nettsidene til Nord2017 er det gitt info om landsleiren. Det er kommet ønsker om mer info, oversikt over hvem som skal delta osv. De som ønsker mer info er velkommen på båthuset mandag 16/1 kl 20, så skal vi prøve å gi de svarene dere savner. En del forhold omkring flypriser og endelig deltakerliste har vi ikke før påmelding er ferdig.