Deltakerliste nord 2017

Det har vært ønsket navneliste over foreløpig påmelding. Vi legger ikke navnelister på nett, men Steinar og Sigurd har listene over foreløpig påmelding hvis noen ønsker oversikten. Totalt 31 som reiser slik det ser ut nå.