Hei speidere og foreldre

Vi må ta noen avgjørelser omkring Smul-konkurranse, Smul-leir og Pinseleir.
Hvis vi skal delta på disse er vi avhengig av et visst antall ledere og foreldre som er interessert i å delta.

Smulkonkurranse er for småspeidere 5/5 ved sykehuset – Fant Olsens stykke. Der trengs 2-3 ledere og gjerne noen foreldre. http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-konkurranse-2018-Arrangeres-paa-Fant-Olsens-stykket-loerdag-5.-mai

Smul-leir Hamresanden 8-10 juni. Dette er vanligvis den første store leiren som småspeiderne deltar på, og den pleier å være svært bra for småspeiderne. Her trenger vi ledere og foreldre som kan bistå. http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-Leir-2018-Arrangeres-paa-Hamresanden-fra-8.-til-10.-juni

Pinseleir Randøya. Det er aktuelt med Pinseleir igjen 19-21 mai på Randøya sammen med 2. Kristiansand og Flekkerøya. Syvende ser ikke ut for å bli ferdig med båtene slik at de kan bli med.
På pinseleiren – som er for alle – trenger vi ledere og noen foreldre. I tillegg må alle småspeidere som vil delta ha med minst en forelder pr 2 speidere.

Hvor mye dere ønsker ungene skal delta på og stiller opp for å gjennomføre vil avgjøre hvilke prosjekter som blir gjennomført.

Fint hvis foreldre sier ifra til lederne førstkommende onsdag om når de vil stille.
Etter speideren onsdag – kl 20 – møter en fra hver gruppe i Båthuset for et kort møte der vi avgjør hvor vi skal delta i vår.

For gruppestyret

Steinar