Påmeldinger

Speiderleder   24th April 2018   No Comments on Påmeldinger

Småspeiderne deltar på Smul-konkurranse og leir i år, og vi må ha påmelding til begge. På grunn av kort tidsfrist er det ønskelig med en mail til speider@tekmek.no før 27/4 i tillegg til innbetaling til kto 3090.11.20532 merket med navn for de som skal på Smul-leiren. Pris leir 300 kr
Voksne melder seg på pr mail, men betaler ikke.

Smulkonkurranse er for småspeidere 5/5 ved sykehuset – Fant Olsens stykke. http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-konkurranse-2018-Arrangeres-paa-Fant-Olsens-stykket-loerdag-5.-mai http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-konkurranse-2018-Arrangeres-paa-Fant-Olsens-stykket-loerdag-5.-mai

Smul-leir Hamresanden 8-10 juni. Dette er vanligvis den første store leiren som småspeiderne deltar på, og den pleier å være svært bra for småspeiderne. http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-Leir-2018-Arrangeres-paa-Hamresanden-fra-8.-til-10.-juni http://sorlandet.speiderkrets.no/Nyheter/SMUL-Leir-2018-Arrangeres-paa-Hamresanden-fra-8.-til-10.-juni

Pinseleir Randøya. Det blir Pinseleir igjen 19-21 mai på Randøya sammen med 2. Kristiansand og Flekkerøya.

Alle småspeidere som vil delta må ha med minst en forelder pr 2 speidere.

Pris 350 kr som innbetales til kto 3090.11.20532 senest 1/5 merket med navn. Voksne betaler ikke, men melder seg på til speider@tekmek

For gruppestyret

Steinar