Hei alle speidere over 12 år /foreldre

Det innkalles herved til ekstraordinært gruppeting på Bådhuse onsdag 6/2 kl 21.

Sak; Avgjørelse om evt kjøp av nye motorer til Maxiene. Ordinært gruppeting med regnskap, budsjett osv kommer i slutten av februar.
Bakgrunnen er at vi har fått to tilbud med kort varighet, og motorene som står i båtene er svært nær pensjonsalderen etter 40 år med saltvann inni motorene.
For å sikre ungene våre bedre på sjøen anbefaler båtansvarlig å bytte motorene.
Vi har ungdommer som vil være med å skru både som “instruktører” og “lærlinger”
Vi setter båtene rett foran bådhuset med bakenden inn mot porten og lager et lett-tak over porten fram til masta slik at man kan gå rett ut og opp i båtene. Blir enklere for ungdommene å jobbe da.
Vi har to nokså like tilbud på motorer, og bra økonomi for å betale motorene.
Tinget skal avgjøre om vi skal bytte motorer og hvilket merke vi skal velge.
For gruppestyret
Geir Harbak